10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οικολογία και διατήρηση της φύσης:
πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης

14-17 / 10 / 2021 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σχεδόν 30 χρόνια έχουν περάσει από τη Σύνοδο του Ρίο (1992) και την υπογραφή της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας. Όταν η «Δεκαετία για τη Βιοποικιλότητα» (2011-2020), όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έδινε τα ηνία στην «Δεκαετία της Αποκατάστασης των Οικοσυστημάτων», οι σταθερές της ζωής μας είχαν ήδη αρχίσει να κλονίζονται.

Το έτος 2020, είδαμε κρίσεις που προϋπήρχαν να βαθαίνουν, είδαμε την ανάδυση νέων κρίσεων, την επανάληψη ξεχασμένων προειδοποιήσεων και πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα να ανατρέπονται. Η επιστήμη της Οικολογίας οφείλει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων αξιοποιώντας νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνολογίες.

Το 10ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (HELECOS 10) στοχεύει στην ανάδειξη συναφών επιστημονικών εξελίξεων και δράσεων που έχουν αναληφθεί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο τα προηγούμενα χρόνια, με προσεγγίσεις τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες. Στοχεύει ακόμη σε αξιολόγηση των επιτευγμάτων τους σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί καθώς και στην αναζήτηση τάσεων και προοπτικών για το μέλλον.

Το HELECOS 10, με τίτλο «Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 14-17 Οκτωβρίου 2021 υπό την αιγίδα  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

14-17 / 10 / 2021 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το  HELECOS 10 συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.

error: Content is protected !!

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: 12 Οκτωβρίου 2021, 12:00μ.μ.